Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại: 0983.382.989

Email: giasocmoigiocom@gmail.com